Prywatnie

- Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

- Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego

- Trener z licencją na prowadzenie I i II ligi

- Dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, w skład którego wchodzą szkoły: Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Społeczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu

Działacz społeczny

-  Działacz Społecznego Towarzystwa Oświatowego

- Prezes Honorowy Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

- Działacz Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

- Organizator imprez sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim

- Koordynator sportu